Home » Workshops » Jongleren

Jongleren, dansen en met voetbal een balletje hoog houden is volgens onderzoek van de Nederlandse Hersenstichting goed voor bot-, spier- en zenuwcellen.

 

De relevantie voor jongleren in de moderne wereld.

Er zijn veel overeenkomsten aan te wijzen tussen jongleren en onze wisselwerking met de sociaal-economische werkelijkheid die de achtergrond vormt van ons dagelijks bestaan.

Niet alleen op recreatief of educatief gebied. maar in de vorm van 'corporate juggeling' ook als een heel handig en tot de verbeelding sprekend hulpmiddel voor het management van bedrijven en instellingen.

Wij zijn er van overtuigd dat u nadat u enige tijd besteed hebt aan het onder de knie krijgen van het basale drietrapspatroon [de cascade], bijna altijd zult zeggen dat er meer achter jongleren steekt dan men op het eerste gezicht zou denken.

Abraham Maslow schrijft, dat creatieve mensen die streven naar zelfverwerkelijking, op hun werk een integrerende invloed hebben. Zij brengen afzonderlijke en zelfs tegengestelde factoren onder één noemer. In hoeverre creativiteit constructief en samenbindend werkt. is tot op zekere hoogte afhankelijk van de innerlijke intergratie van de betreffende persoon.

 

Creativiteit - verloren of gesmoord.

Maslow stelt dat creativiteit en flexibiliteit nauw verwant zijn. Er zijn manieren waarop we onze aangeboren creativiteit kunnen stimuleren en vrijmaken: bijvoorbeeld door de techniek van het 'lateraal denken'.

Wij bevinden ons aan het eind van de roerige en chaotische jaren negentig en er is weinig dat we kunnen doen behalve mee te deinen met de aanzwellende, aanwassende golven van de conjunctuur en structurele veranderingen. Managers en andere werknemers zijn onderhevig aan een veelal grillig patroon van eb en vloed.

Bij het jongleren ontspan je, het laat je lachen, maakt dat je je 'onverantwoordelijk' gedraagt en zelfs jezelf "voor schut' zet. Het kind zit nog in een ieder van ons.

Een potje jongleren dient om je hoofd in zijn 'vrij' te zetten maar zonder direct in de lotushouding te hoeven gaan zitten en mantra's te herhalen. Het maakt het mogelijk om even de zaken los te laten, afstand te nemen, en de cerebrale 'harddisk' zich te laten herindelen, waardoor de hersenen de kans krijgen om alles snel weer op een rijtje te zetten.

 

Zijn de ballen de baas of de handen?

Er ontstaat een nieuwe, ongrijpbare zintuiglijke wereld die het menselijke verstand te boven lijkt te gaan. Laten we eens zien hoe deze ingewikkelde vaardigheid wordt gecoördineerd en gestuurd.

Veel mensen concentreren zich op het vangen wanneer zij gaan leren jongleren. Dat is niet zo vreemd, want we hebben al heel jong geleerd om alles wat valt op te vangen. Anders wordt je als onhandig beschouwd.. Er wordt van ons verwacht dat we zowel geestelijk als lichamelijk 'in balbezit' blijven, MAAR....juist het loslaten is het. Het meteen willen vangen noemen we een zogenaamde Pavlov-achtige reactie. De vang - reflex.

 

Kortom jongleren maakt de spieren lang, slank en soepel, verbetert de conditie en de bloedsomloop [de zuurstofopname in het bloed]. Een betere integratie van gezichtsvermogen en motoriek en een betere coördinatie van oog en hand. Lichaamsbewustzijn en uw evenwicht en handigheid [tweezijdig!] nemen toe. Als warming-up bij sport of als technische oefening in een trainingssituatie. Reflexen en uw reactievermogen worden beter. en u kunt zich beter concentreren.

Waar merkt u het aan? Uw service bij het tennissen is ineens verbetert.

Alcohol en jongleren gaan niet samen

Leslocatie

Studio Basis Balans of Juliana park t/o Studio basis Balans

Cursusprijzen

De kosten voor de 3-weekse cursus jongleren: € 59,00 per kind en € 75,00 per volwassene, incl. ballenset.


 Lesdagen en tijden in overleg. Aanmelden kan via: info@basisbalans.nl