Home » Workshops » Bewegen als een weg naar wijsheid.

Bewegen en dans als een weg naar wijsheid.

Hoe worden mensen (u en ik) wat ze zijn? Veelal door te beantwoorden aan wat mijn en uw omgeving verwacht. Daar is niet zoveel mis mee, als ik helemaal in die rol pas. En als ik daarin tenminste de ruimte krijg (en neem) om andere kanten van wie ik ben te ontwikkelen. Maar daar wringt nogal eens de schoen. Vaak zit ik zo opgesloten in de rol die ik me eigen gemaakt heb, dat ik niet kan beschikken over die andere kanten. Ze blijven onderbelicht. Letterlijk: alles wat ik nog meer ben dan de van mij verwachte rol, blijft (lang) in het duister van het onderbewuste.

 

Carl Jung heeft het begrip archetype voorgesteld als innerlijke patronen, oerbeelden en drijfveren voorgesteld die in het donker van onze ziel opgeslagen liggen. Hij gebruikte hier de ijsberg voor. Het topje zo'n tien procent is zichtbaar / bewust en het andere negentiende deel is onderwater dus onbewust.

De godinnen en goden van de Griekse Olympus bieden krachtige en prachtige metaforen voor die archetypen: bekende, maar vaker onbekende talenten en mogelijkheden in ons. Door hun mythen, die de werkelijkheid uitvergroten en karikaturiseren, geven de godinnen inzicht in onvermoede kanten van mijzelf en de mensen om mij heen.

 

Het boek “Godinnen in de ouder wordende vrouw” is gebaseerd op C.G.Jungs ideeën omtrent de archetypen van het collectieve onbewuste, synchroniciteit, de levensfases en op jarenlange ervaring van de schrijfster als jungiaanse analytica.
Welke godinnen herken je in jezelf? Dit proberen we met elkaar op het spoor te komen. Trefwoorden: transformatie, wijsheid, groei . . .

 

Het is aan te bevelen dat u het boek geschreven door dr. Jean Shinoda Bolen voor aanvang van de cursus gelezen hebt. Zij heeft de thematiek uitgewerkt. De godinnen vertellen ons onze biografie: hoe zit mijn bestaan in elkaar en hoe werken mijn drijfveren. Ze kunnen een gidsfunctie in ons gaan vervullen.

In twee dagdelen of workshop wordt u langs de godinnenbeelden gevoerd en vertrouwd gemaakt met uw eigen onvermoede, wellicht onontgonnen gebieden.

 

Leiding:

Roos Crama is Dans - en Bewegingstherapeut. Zij heeft 22 jaar in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt. Gaandeweg ontstond de wens om preventief te gaan werken zodat door bewustwording van het eigen lichaam onmiskenbare signalen eerder herkend worden. Sinds 29 jaar heeft ze hieraan handen en voeten weten te geven voor zowel organisaties als particulieren in haar bedrijf.

Data en locatie: in overleg

Locatie: Studio Basis Balans te Schiedam of in nader overleg.

Kosten: 75,- euro per 2 dagdelen of workshop (11u - 17u) minimaal 4 en max 10 gasten

 

U kunt zich telefonisch opgeven bij Roos Crama tel. 010 – 4267702 of via info@basisbalans.nl onder gelijktijdige overmaking van de kosten op rekeningnummer NL 07 INGB 0002 1438 85 t.n.v. R. Crama Schiedam o.v.v. ‘cursus Godinnen'.