Home » Dansactiviteiten » Dansvormen » Sacrale dans

Wat is Sacred Dance?

Sacred dance houdt u fysiek en mentaal soepel en ontspant. Deze dansvorm helpt nek -, rug - en schouderverkrampingen verminderen.
Met denken alleen komt u geen (dans) stap verder.


Sacred dance of sacrale dans is een vorm van meditatief dansen rond het middelpunt van de cirkel. Vaak is dit middelpunt aangeduid door bloemen, licht of een ander symbolisch voorwerp. Hierdoor kan verbondenheid opgeroepen worden met het eigen middelpunt, het Goddelijke/spirituele middelpunt of met elkaar. Het woord sacraal wordt nogal eens in een speciale betekenis opgevat als heilig of gewijd, maar het kan ook breder worden verstaan als heelmakend en al dansend verbinding ervaren tussen voeten en hoofd, hemel en aarde, binnen en buiten. Er zijn vele vormen mogelijk om vanuit het sacrale midden te bewegen en zo vindt ieder zijn eigen wijze.

Leslocatie

Studio Basis Balans

Lesdata

De lessen worden één keer per twee weken gegeven op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

VOORJAAR 2019

15 januari t/m 4 juni

NAJAAR 2019

10 september t/m 17 december

VOORJAAR 2020

14 januari t/m 2 juni

NAJAAR 2020

15 september t/m 8 december

Lesprijzen 

De najaarscursus Sacrale dans in Studio BasisBalans:
A tarief: € 96,-
B tarief: € 77,-

De voorjaarscursus Sacrale dans in Studio BasisBalans:
A tarief: € 140,-
B tarief: € 120,-

De jaarcursus Sacrale dans in Studio BasisBalans:
A tarief: € 225,-
B tarief: € 190,-

 

Kortingen mogelijk in overleg met Basis Balans.

Voor een proefles die € 8,00 bedraagt dient u zich eerst telefonisch aan te melden.

 

Als Sacrale dans bij u past dan kunt u zich inschrijven door de helft van het lesgeld te betalen op de eerste les ochtend. De andere helft van het lesgeld kunt u vervolgens overmaken.

Proeflessen

NAJAAR 2019

10 september

VOORJAAR 2020

14 januari

NAJAAR 2020

15 september

Mocht deze dansvorm bij u passen dan kunt u aansluitend een cursus volgen.